Ukończyła II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie  w 1996 roku. Wieloletni pracownik Kliniki Gastroenterologii  CMKP w Centrum Onkologii  w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych  oraz gastroenterologii. Interesuje  się chorobami zależnymi od glutenu, w szczególności chorobą trzewną (celiakia) dorosłych oraz innymi przyczynami zaniku kosmków.

Doświadczenie medyczne dotyczące leczenia chorób układu  pokarmowego uzyskała w pracy z pacjentami  zarówno  w klinice jak i w poradni przyklinicznej . W 2014 roku obroniła   pracę doktorską dotyczącą powikłań  chorób wątroby. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.