Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe oraz wiedzę lekarską zdobywał w trakcie lat pracy w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.

Zakres usług:

  • choroby naczyniowe
  • bóle głowy
  • bóle kręgosłupa