Specjalista onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, radiolog

WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Ponad trzydzieści lat pracowała w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Ponad 10 lat była kierownikiem Pracowni Patologii Sutka Kliniki Onkologii. W 2010 roku zaczęła pracę w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny jako konsultant onkologii klinicznej. Od 2011 do 2016 pracowała tam na stanowisku Lekarza Kierującego Pododdziałem Chemioterapii na Oddziale Chirurgii Onkologicznej.

KURSY,  SZKOLENIA,  PUBLIKACJE

Odbyła liczne szkolenia zawodowe, m. in. z zakresu onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, w Europejskiej Szkole Onkologii – kursy doskonalące, w Wiedniu oraz na Uniwersytetach w Stambule i w Ankarze. Kursy z mammografii odbyła poza granicami kraju na Uniwersytetach w Montpellier, San Francisco oraz w kraju w Zakładzie Radiologii w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Jest autorką wielu publikacji naukowych prezentowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Prowadzi wykłady i inne aktywności edukacyjne dla lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek zakresu onkologii, przede wszystkim dotyczących raka piersi i raka jajnika.

W swoim dorobku ma bardzo wiele publikacji popularnych i popularno-naukowych przeznaczonych zwłaszcza dla chorych na nowotwory, za które została uhonorowana tytułem „Rzecznika Chorych na Raka”.

Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK)