Zajmuje się diagnostykę ultrasonograficzną wielu narządów. Specjalista w badaniach gruczołu krokowego metodą endosonograficzną (TRUS), oraz biopsji gruczołu krokowego TRU-CUT.  Oferuje pakiet badań ultrasonograficznych urologiczno-andrologicznych do diagnozy niepłodności męskiej. Wykrywa patologie budowy jąder, gruczołu krokowego u młodych mężczyzn (zmiany zapalne gruczołu krokowego, jądra lub najądrza, torbiele, a także żylaki powrózka nasiennego).

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1986 ).

Od wielu lat pracuje jako starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM W Warszawie, kierownik grantu naukowego z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w chorobach gruczołu krokowego. Wykładowca w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii oraz na Urologicznych Warsztatach Ultrasonograficznych, organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katedrze i Klinice Urologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.