Dr hab. n. med. Katarzyna Kurnicka od prawie 20 lat pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM, gdzie od 2012r. pełni funkcję kierownika Pracowni Echokardiografii.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii.

Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymała za osiągnięcie ,, Znaczenie echokardiografii w diagnostyce i ocenie rokowania u chorych z ostrą zatorowością płucną”.

Posiada status EKSPERTA Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK).

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w wykonywaniu echokardiograficznych badań przezklatkowych, przezprzełykowych i obciążeniowych. Uczestniczy w monitorowaniu nowatorskich zabiegów kardiochirurgicznych małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej z wykorzystaniem przezprzełykowej echokardiografii trójwymiarowej.
Jest członkiem ESC i PTK, w tym Sekcji Echokardiografii, Wad Zastawkowych oraz  Niewydolności Serca. Wykładowca na kursach doskonalących z zakresu echokardiografii dla kardiologów i lekarzy w trakcie specjalizacji z kardiologii. Autorka i współautorka licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, doniesień zjazdowych oraz kilku rozdziałów w książkach dotyczących zastosowania echokardiografii w kardiologii. Aktywnie uczestniczy w badaniach naukowych oceniających układ krążenia u chorych z ostrą zatorowością płucną i zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym, z otyłością olbrzymią oraz przed zabiegami transplantacji nerek i wątroby.