Lekarz z dużym doświadczeniem leczenia schorzeń kardiologicznych a zwłaszcza zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego i chorych z chorobą niedokrwienną serca. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny, wieloletni pracownik I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie.
Do 2008 r. adiunkt w Klinice Kardiologii, następnie w SP CSK przy ulicy Banacha w Warszawie