Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (2007 r).

Wieloletni pracownik I Zakładu Radiologii Klinicznej WUM w szpitalu przy ul. Lindleya gdzie ukończył specjalizację z zakresu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Wieloletni pracownik szpitala Onkologicznego.

Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Zajmuje się badaniami mammografii, USG, TK, MR koncentrując się na diagnostyce chorób nowotworowych a w szczególności raka sutka (wykonał 20 tysięcy badań USG piersi).