Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej / 2007r/.
Specjalizację z zakresu Chirurgii Ogólnej realizował w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM przy ulicy Banacha pracując w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej (dawniej Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej) pod kierownictwem Prof. Macieja Skórskiego na stanowisku młodszego asystenta. Uczestniczył w działalności dydaktycznej Kliniki prowadząc zajęcia ze studentami oraz lekarzami odbywającymi staże cząstkowe w dziedzinie Chirurgii Ogólnej.
Od ponad 6 lat zajmuje się leczeniem chorób ogólno-chirurgicznych, w szczególności chirurgicznym leczeniem zmian skórnych. Wyróżnia się umiejętnością komunikacji interpersonalnej, empatii, zaangażowaniem w proces leczniczy dzięki czemu cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów.
Szczególnie interesuje się leczeniem chorób żył. Posiada certyfikat USG naczyń w renomowanej Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu