Wykonuje badania usg wielu narządów. Specjalizuje się w badaniach dopplerowskich żył i naczyń.  Pracownik Radiologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Specjalizacja pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych.

Ukończona Akademia Medyczna w Warszawie -1993 W latach 1994-2009 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego, Warszawa. W roku 2003 uzyskany stopień doktora nauk medycznych. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego upoważniający do samodzielnego wykonywania badań USG. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego upoważniający do samodzielnego wykonywania badań dopplerowskich.