Specjalista chorób skóry. W 1990 r. ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Szczecinie. Po studiach odbyła trzyletnie stypendium doktoranckie na Uniwersytecie Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do Polski rozpoczęła pracę w Klinice Dermatologii Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych oraz specjalizację I i II stopnia z dermatologii.
Uczestniczy w licznych sympozjach oraz szkoleniach w kraju i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i sekcji medycyny estetycznej PTL. Od 2014r. wykładowca przedmiotu dermatologia w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania.
Zajmuje się leczeniem chorób skóry.