Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Szczególne zainteresowania w zakresie diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządu rodnego.