Badania USG i Dopplera wielu narządów wykonuje od 1983r. Specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki II stopnia, Tytuł pracy doktorskiej „Badania ultrasonograficzne w rozpoznawaniu zmian tarczycy w porównaniu z obrazem scyntygraficznym, obrazem śródoperacyjnym i histopatologicznym.

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (1969).

Wieloletni kierownik Zakładu Radiologii Szpitala Wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie. Członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.