Zajmuje się badaniami usg wielu narządów od 1986 roku, wykonał ponad 300 000 tysięcy badań. Specjalista w diagnozowaniu tarczycy i piersi z wykorzystaniem wszystkich metod obrazowania (mammografii, usg, rezonansu magnetycznego) i technik weryfikacji mikroskopowej (biopsje cienko i gruboigłowe).

Absolwent Akademii Medycznej (AM) w Warszawie (1986 r).

Pracownik AM w Warszawie, następnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), do sierpnia 2014r. adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej WUM. Specjalizacje z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej. W 1991r. obrona pracy doktorskiej „Przydatność badania USG w diagnostyce patologii ogniskowej sutków”. Wieloletni wykładowca akademicki oraz wykładowca na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, kursach ultrasonograficznych oraz sympozjach naukowych.Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.