Stypendysta Rządu Francuskiego w Klinice Urologii Szpitala Cochin w Paryżu, młodszy asystent w Klinice Urologii Akademii medycznej w Warszawie, rezydent Kliniki Urologii Szpitala CMC w Paryżu, ordynator oddziału B w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie. Obecnie ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1985.

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, przewodniczący Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.