Dr n. med Piotr Ścisło od 25 lat pracuje w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Posiada specjalizacje z kardiologii i chorób wewnętrznych. Główną domeną jego zainteresowań pozostaje echokardiografia oraz jej rola w przezcewnikowych terapiach strukturalnych chorób serca w tym: implantacji zastawki aortalnej i mitralnej (TAVI, TMVI), zabiegach naprawczych zastawek mitralnej i trójdzielnej (ETE MV/TV Mitraclip / Triclip), przezskórnym zamykaniu przecieków około zastawkowych (PVL M/A), zamykania patologicznych, wrodzonych i nabytych przecieków wewnątrz sercowych (PFO/ASD2, VSD/VSR) oraz uszka lewego przedsionka (LAAC).

Dr Ścisło jest autorem prac dotyczących powyższych zagadnień w czasopismach polskich i międzynarodowych, a także współautorem stanowisk i rozdziałów podręczników Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Swoim doświadczeniem, dzieli się jako wykładowca na zjazdach krajowych (Polecho) i europejskich (Euroecho), a także w ramach kursów echokardiografii.