Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 2013r.

Specjalizację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odbywał w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w Zakładzie Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Pracownik szpitala onkologicznego.

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Zajmuje się badaniami USG, RTG, TK, MR oraz badaniami i zabiegami naczyniowymi w zakresie ośrodkowego układu nerwowego.

Uczestnik licznych kursów i szkoleń, głównie w zakresie neuroradiologii interwencyjnej.”