Chirurg, onkolog

Chirurg onkolog specjalizuje się w kompleksowej opiece nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową, pomaga i operuje pacjentki z rakiem piersi, operuje nowotwory twarzy i szyi, nowotwory narządu rodnego i wszelkich dolegliwości onkologiczne w obrębie jamy brzusznej. Obecnie kieruje Oddziałem Chirurgii Szpitala Kolejowego w Warszawie.

Współpracował z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, Zakładem Epidemiologii Nowotworów Organizacji Walki z Rakiem (1992-1995), Kliniką Chirurgii Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego (1995-2000), Kliniką Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii (2000-2004), Zakładem Brachyterapii (2004-2010) oraz Oddziałem Chirurgii Onkologicznej (2010-2012) w Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie.. Uczestniczył m.in. w stażu: w zakresie „Cancer Prevention and Control Academic Course” ( Bethesda, USA), w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Toranomon Hospital (Tokio, Japonia) oraz w Klinice Chirurgii Przewodu pokarmowego Uniwersytetu w Heidelbergu (Mannheim, Niemcy). Posiada również liczne certyfikaty ukończenia kursów specjalistycznych, w tym m.in: „Intensive Course in Laparoscopic General Surgery, IRCAD” (Strasbourg, Francja) oraz „Course in Laparoscopic Colo-Rectal Surgery, Queen Alexandra Hospital, Portsmouth” (Wielka Brytania). Jest autorem i współautorem wielu publikacji zamieszczonych w takich czasopismach specjalistycznych jak: Journal of Solid Tumores , Polski Przegląd Chirurgiczny czy Nowotwory. Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.