Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w
Warszawie. Specjalizuje się w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Zajmuje się leczeniem chorób tętnic, żył oraz urazów naczyń.